OUDERS

Ouders staan niet alleen op de straat om hun kinderen te brengen of af te halen.
Het zebrapad leidt niet alleen onze kinderen naar de school: onze ouders maken mee onze school!
Hieronder vind je alle informatie over onze oudervereniging, waar wij als school steeds kunnen op rekenen.
Wij kunnen onze waardering voor hun werk niet genoeg benadrukken.

Wat is een oudervereniging:

Een groepering van ouders die hun kinderen naar eenzelfde school sturen. Waarom een oudervereniging?
School is niet alleen onderwijs, maar ook opvoeding.
Ouders kunnen hier een zekere inbreng hebben.
Wij, ouders, zijn geen deskundigen in onderwijskunde, maar ouders hebben bepaalde verwachtingen i.v.m. de opvoeding van hun kinderen.
Daarom is het noodzakelijk dat ouders en school samen werken, dit komt dan automatisch het onderwijs ten goede.
Door geregeld contact leren leerkrachten de verwachtingen van de ouders kennen.
Ouders vinden steun bij elkaar en kunnen via de oudervereniging makkelijker hun mening kenbaar maken.
Met een vereniging sta je immers sterker dan als individu. Doelstelling van een oudervereniging:
- Belangenbehartiging van de kinderen op opvoedkundig gebied;
- Informatieuitwisseling tussen school en ouders;
- Signaleren en/of helpen bemiddelen bij problemen tussen individuele ouders en leerkrachten/
directie.;
- Educatieve opdracht naar ouders - vorming;
- Samenwerking ouders - school bevorderen;
- Pedagogische projecten van de school ondersteunen met daadwerkelijke en/of financiële hulp.

Website oudervereniging: www.oudersinactie.be

Samenstelling bestuur:

Voorzitter: Caroline De Mulder en Ingrid Wollebrants

Secretaris:
Veerle Lavens

Penningmeester: Nikita Magriet

Vragen, problemen, ideeën rond pesten?:


Klasafgevaardigden schooljaar 2023-2024:Laatst bijgewerkt op: 01/12/2023

 

De Meyl 2023